Behoud en exploitatie van de Oude School

De Stichting BLOK heeft zich als eerste ingezet om de bouwvallige Oude School van de ondergang te redden. In februari 2000 is de stichting eigenaar geworden van het volledig gerenoveerde pand. De renovatie is tot stand gekomen dankzij giften, donaties en de inzet van vrijwilligers.