De Club van 100

De Club van 100 wordt gevormd door mensen die de Stichting BLOK een warm hart toedragen. De leden betalen jaarlijks een bijdrage van € 45,- (100 gulden). Het bedrag dat op deze manier wordt ingezameld wordt gebruikt om elk jaar een wens van de Stichting BLOK te vervullen. Iets waarmee de stichting geholpen is bij de instandhouding en de exploitatie van De Oude School.

Tegenover het betalen van de jaarlijkse bijdrage staat voor de leden van De Club van 100 het recht om 1x per jaar een dagdeel kostenloos gebruik te maken van een ruimte in De Oude School. Voor een verjaardag, een vergadering, of voor een andere bijeenkomst. Bovendien vindt éénmaal per jaar een ALV plaats om gezamenlijk te besluiten aan welk doel het ingezamelde bedrag besteed moet worden.

Stichting BLOK geeft daarvoor elk jaar een wensenlijstje aan de Club van 100. 

Op deze wijze heeft De Club van 100 in het verleden ondermeer de volgende zaken aan de Stichting BLOK kunnen aanbieden: een zonnescherm, verlichting, een projectie- scherm, leilinden, geluidsinstallatie, jeu de boule-baan, TV, verbouwing lokaal 1 en 2, katheder, expositieborden, en deze website. Indien u ook lid wilt worden van deze enthousiaste club, kunt u zich aanmelden bij de heer Frans Willem Pompe.

Voorzitter: Frans Willem Pompe
Penningmeester: David Schouten van den Velden
Secretaris: Barbara Steenvoorden

Lid wil worden van De Club van 100? Inlichtingen: clubvan100kortenhoef@gmail.com