Aanmelden en donaties

Als u onze stichting een warm hart toedraagt kunt u zich aanmelden als vrijwilliger en/of als donateur. Uw bijzondere aandacht wordt gevraagd voor De Club van 100. (Zie daarvoor Activiteiten > De Club van 100)