Doelstelling

De Stichting BLOK is opgericht op 14 februari 1986 met als doel het in stand houden en/of bevorderen van de leefbaarheid in Oud-Kortenhoef, en wel in de ruimste zin van het woord. Dit uit zich concreet in:

Behoud van De Oude School aan de Kortenhoefsedijk

Renovatie en exploitatie van De Oude School is succesvol in gang gezet en heeft geresulteerd in een fraai gebouw in oude stijl dat door honderden buurtbewoners zeer intensief wordt gebruikt.

Verhoging van de verkeersveiligheid

BLOK heeft zitting in de Advies Commissie Verkeer (ACV) met als doel betere verdeling van de verkeersstromen in de gemeente.

Verbetering van de openbare verlichting

De stichting heeft in besprekingen met de gemeente en het nutsbedrijf bijgedragen aan de realisatie van beter bij de sfeer van het oude dorp passende straatverlichting.

Verbetering van de groenvoorziening en -groenonderhoud

De inspanningen van de stichting hebben er mede toe geleid, dat de insteekhaven langs het Dode Eind is uitgebaggerd en achterstallig onderhoud is gepleegd aan de groenvoorziening bij de kanaalbrug.