Contact

De Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 1241 LX Kortenhoef.
Het banknummer van de Stichting BLOK is NL76 INGB 0004 6044 06.

Bestuur

Voorzitter: JW Nienhuis, tel. 06-81527272, jwbnienhuis@gmail.com
Penningmeester: Robin Terpstra, tel. 06-52646972, robin.terpstra@gmail.com
Secretaris: Jolanda Griffioen, 035-656 1043, jolandagriffioen@live.nl
Eric Griffioen, tel. 06-53181136 k.griffioen@planet.nl
Tineke van der Klooster tel. 06-44764911, tineke.vanderklooster@gmail.com
Martin de Kloet, tel. 06 – 53945616, martin@de-kloet.nl
Bianca Smid, tel. 06-10887635, bhjsmid@gmail.com
Marijke Mur, tel. 06-20116268, marijkemur@hotmail.com

Verhuur van vergader- expositieruimten en van het Kraaienest.

1. Tineke van der Klooster tel. 06-44764911, tineke.vanderklooster@gmail.com
2. Gerrie Boomkens tel. 06-33652695