Contact

De Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 1241 LX Kortenhoef.
Het banknummer van de Stichting BLOK is NL76 INGB 0004 6044 06.

Bestuur

Voorzitter: JW Nienhuis, tel. 035 – 6563460, jwbnienhuis@gmail.com
Penningmeester: Robin Terpstra, tel. 06-52646972, robin.terpstra@gmail.com
Secretaris: Jolanda Griffioen, 035-656 1043, jolandagriffioen@live.nl
Henk de Kloet, tel. 035 – 6563339, henk@de-kloet.nl
Eric Griffioen, tel. 035 – 6564585 k.griffioen@planet.nl
Mevrouw Tineke v.d.Klooster tel. 035-656 3340, tineke.vanderklooster@gmail.com
Martin de Kloet, tel. 06 – 53945616, martin@de-kloet.nl

Verhuur van vergader- expositieruimten en van het Kraaienest.

1. Tineke v.d.Klooster tel. 035-656 3340 2. Gerrie Boomkens tel. 06-33652695